PERSONVERN

I samsvar med bestemmelsene i EU-parlamentets og rådets forordning (EU) 2016/679, informerer vi deg om at dataene du gir oss i dette skjemaet vil bli innlemmet i en oversikt over behandling av personopplysninger, ansvaret til ISPEAKHUB hjemmehørende i retning SPANIA – MADRID.

Formålet med nevnte behandlingsinventar er administrasjon av brukerne av nettstedet, styring av tjenestene som tilbys gjennom nevnte nettsted og, der det er hensiktsmessig, styring, utvikling og oppfyllelse av forholdet etablert mellom ISPEAKHUB, og de som bidrar med dine personopplysninger gjennom nettstedet.

Hvis du ønsker å utøve dine ARSO-rettigheter (tilgang, retting, sletting og motstand), samt retten til portabilitet, glemsel og AEPD, vennligst send en skriftlig og signert kommunikasjon ISPEAKHUB til adressen ESPAÑA – MADRID, og ​​legg ved en kopi av din Nasjonalt identitetsdokument eller tilsvarende.

Copyright © 2024 Ispeakhub. Utviklet av Digraficweb.